Know-How

Promocja kancelarii a prawo

W dzisiejszych czasach jedni uważają reklamę za dźwignię usług inni wręcz za mistykę XXI w. Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że reklama może być znakomitym napędem dla rozwoju i wykorzystania różnego rodzaju usług, jednak nie trudno jest już znaleźć kogoś kto uważałaby ją za zbędną, czy po prostu niepotrzebną, zwłaszcza w przypadku branż profesjonalnych.

I tutaj rodzi się podstawowe pytanie: skoro stosowanie reklamy jest tak istotnym elementem w świadczeniu usług, to czy jest też warunkiem koniecznym do prowadzenia swojej działalności, czy istnieje dużo bardziej wiarygodna i odpowiednia np. dla branży prawnej forma komunikacji? – Tak jest nią Public Relations. Pojęcie PRu w naszym kraju zostało w dużej mierze zaprzęgnięte do definiowania marketingu politycznego, propagandy, bywa też często mylone z reklamą a nawet promocją. Tymczasem istota Public Relations leży w przejrzystej, świadomej i uczciwej komunikacji z szeroko rozumianym otoczeniem. To właśnie Public Relations odpowiada za postrzeganie marki/firmy/ usługi odpowiednio zarządzanie daje pożądane efekty także w wymiarze biznesowym, z drugiej strony niefrasobliwość i zaniechania w tej dziedzinie potęgują kryzysy wizerunkowe i co za tym idzie straty biznesowe.
Nie powinno więc dziwić, że Public Relations staje bardziej istotny w sektorze usług prawniczych, w szczególności w zawodach, doradcy podatkowego, adwokata i radcy prawnego. I chociaż w ostatnim czasie obserwujemy stopniową liberalizację dotychczasowych, surowych zakazów reklamy to jednak reklama w branży prawnej nie stała się czymś codziennym, a na znaczeniu zyskuje właśnie Public Relations. Oczywiście z reklamy w zupełnie innym stopniu będą korzystały małe i duże kancelarie. W większości przypadków duże firmy, których pozycja na rynku jest ugruntowana, będą korzystały z niej przede wszystkim z Public Relations, a ew. reklama będzie raczej narzędziem wspomagającym budowanie wizerunku, nawet w takim przypadku nie można zapominać o ograniczeniach określonych w kodeksie etyki poszczególnych grup zawodowych.

Podstawy prawne:

* Regulacje (bezpośrednie i pośrednie) dotyczące reklamy usług znajdują się w następujących aktach prawnych:

Ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
Ustawa z 26 maja1982 r. Prawo o adwokaturze
Ustawa z 6 lipca1982 r. o radcach prawnych
Ustawa z 14 lutego1991 r. Prawo o notariacie

*Kodeksy etyki zawodowej przyjmowane w formie uchwał samorządów zawodowych:

Zasady Etyki Doradców Podatkowych
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
Kodeks Etyki Radcy Prawnego
Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza

* regulaminy wewnętrzne urzędowania poszczególnych rodzajów kancelarii, podejmowanych w formie zarządzeń organów samorządu zawodowego.